RUB
Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)   купить от производителя Россия цена экспорт импорт СНГ
Premium Gold
Reviews: 1
Mozdokskie uzory, OAO
+7 (86736) 27-30-3

محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)

محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)

در این بخش می توانید محصولات قطعه ای برای آشپزخانه و اتاق ها خریداری کنید. پرده ، پرده ، روتختی.

 

  • پرده های ژاکارد
  • پرده دوزی
  • پرده های دوخته شده
  • پرده طاق

مدل هایی در اندازه ها و سبک های مختلف ، با عمق و شکل متفاوت برش ، با و بدون لامبرکین ، یک لبه مخصوص پردازش شده و یک نوار پرده.

این محصولات برای خانه ها ، هتل ها ، پانسیون ها و سایر فضاهای مسکونی و عمومی مناسب هستند.

محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
726 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
1050 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
1050 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
756 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
474 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
570 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
2256 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
1980 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
2580 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
2580 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
2664 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
2664 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
2664 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
2712 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
محصولات قطعه ای (پرده ، پرده ، روتختی)
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
1272 RUB
گروه: Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)
LiveInternet

توضيحات

Штучные изделия (Шторы, комплекты штор, покрывала)